ARTYKUŁY

Bracia Polscy
    Kilka słów na temat jednego z odłamów protestantyzmu, który istniał w Polsce w XVI i XVII wieku.

Atomowa wojna bogów - cz I,     cz II,     cz III,     cz IV,     cz V,     cz VI,     cz VII,     cz VIII,     cz IX,
    Jest to cykl artykułów omawiających zagadkowe ślady zamierzchłej przeszłości, które znajdujemy w starożytnych tekstach indyjskich, podaniach i legendach ludów afryki, wierzeniach indian amerykaäskich czy pozostałościach starożytnych cywilizacji. Wielu historyków i naukowców przyjmuje je z niedowierzaniem i rezerwą, jednak moim zdaniem warto przyjrzeć im się nieco bliżej. Jako 'lekturę uzupełniającą' polecam książki Ericha von Dänikena oraz serię komiksową autorstwa panów A. Mostowicza, A. Górnego i B. Polcha, w której ukazały się takie tytuły jak "Lądowanie w Andach", "Ludzie i potwory", "Walka o planetę" i "Zagłada wielkiej wyspy".

Biskup stanisław - zdrajca czy męczennik?
    Kolejne nawiązanie (to się chyba stanie zwyczajem) do tekstu z Histmaga (nr. 19), dotyczącego okoliczności wygnania Bolesława Śmiałego z Polski. Ja skupiam się na wydarzeniu najbadziej chyba znanym, mianowicie na śmierci biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

Czy Hitler był uczestnikiem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej?
    Wystąpienie Wiktora Suworowa w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej na konferencji "O likwidację skutków zmowy Hitler-Stalin", zorganizowanej z okazji 60. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Warszawa, 15 września 1999 roku.

Czy polska kawaleria atakowała czołgi?
    Jednym z wielu mitów nie znajdujących potwierdzenia nie tylko w faktach historycznych, ale także w zdrowym rozsądku, jest pogląd, jakoby polscy ułani podczas kampanii wrześniowej atakowali niemieckie czołgi. Artykuł jest próbą wyjaśnienia pochodzenia tego mitu.

Dlaczego Stalin nie chciał przyjąć defilady na cześć zwycięstwa?
    Rozdział 1. książki Wiktora Suworowa pt. "Ostatnia republika".

Dwa śluby Jadwigi
    Czyli trudne początki sojuszu Polski i Litwy. Artykuł nadesłany przez Stepowego Wilka. Można by dodać jedno zdanie niejako na zakończenie tego tekstu, otóż nie wszyscy wiedzą, że Jadwiga została pochowana żywcem... Świadczą o tym odkryte po otwarciu jej trumny ślady paznokci na wieku oraz ułożenie ciała.

Franco i kościół
    Hiszpania pod twardymi rządami generała Franco była najbardziej katolickim i nietolerancyjnym krajem Europy. Tak generał odwdzięczył się Watykanowi, który poparł jego krwawe powstanie przeciwko legalnym władzom kraju. Frankistowski konkordat to dowód na to, że Kościół bez zażenowania weźmie wszystko od każdego.

Jak rozpętano III wojnę światową
    Odrobina historii najnowszej... Ameryka słynie z obrony praw człowieka. Okazuje się jednak, że Amerykanie potrafią te prawa łamać...

Józef Piłsudski - bohater czy dyktator?
    Marszałek Józef Piłsudski uważany jest za bohatera narodowego, który wyzwolił Polskę spod panowania zaborców i obronił przed agresją sowiecką. Jego zasług nie da się lekceważyć, ale nie można również na Piłsudskiego patrzeć bezkrytycznie. Ten artykuł jest krótką próbą oceny zamachu majowego i jednego z jego skutków - powstania obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej.

Katolicy i faszyści - w jednym stali domu
    Jest to pierwszy z cyklu artykułów, ukazujących artykułów ukazujących związek totalitarnych reżimów z kościołem katolickim - instytucji która ma na swoich rękach więcej krwi niż jakakolwiek organizacja na świecie.

Kilka słów o latających talerzach
    Niezidentyfikowane Obiekty Latające od lat budzą kontrowersyjne opinie co do ich istnienia i pochodzenia. Ten artykuł jest niejako nawiązaniem do cyklu "Atomowa wojna bogów".

Klęska pod Warną
    Jak jedna (głupia) decyzja może zmienić bieg historii.

Kościół, Żydzi i Hiler
    Niniejszy tekst jest niejako polemiką-uzupełnieniem do artykułu Mateusza "Lord_Lothara" Kaczmarka "Stosunki chrześcijaäsko-żydowskie w średniowieczu" z 18. numeru Histmaga (http://histmag.xcom.pl).

Kościół a rząd Vichy
    Kiedy Francja przegrała w 1940 r. wojnę z Hitlerem, na części jej terytorium powołano do istnienia faszystowskieskie państwo z rządem w miasteczku Vichy. Współpracowało ono z Kościołem i znalazło gorących orędowników w episkopacie i samym Watykanie.

Kościół w czasie II Wojny Światowej - Chorwacja
    O zbrodniach popełnionych w czasie II wojny światowej w Jugosławii słyszał chyba każdy. Nie wszyscy jednak wiedzą, jaki udział w nich miał kościół katolicki. A miał. Niniejszy tekst jest pierwszym z serii artykułów ukazujących prawdziwe oblicze kościoła w czasie wojny i jego udział w zbrodniach nazistów.

'Meteoryt' tunguski
    Katastrofa na terenie Tunguski to jedna z większych tajemnic zeszłego stulecia. Choć minęło prawie 100 lat od tamtego wydarzenia, naukowcy do tej pory nie potrafią rozwiązać zagadki i błądzą wśród domysłów.

Mieszko i poganie
    Artykuł przedstawiający, w nieco inny od na ogół przyjętych sposób, temat wprowadzenia chrześcijaństwa na ziemie polskie.

Piłsudski nie chciał Wielkopolski
    Artykuł autorstwa Bajczarza, dowodzący, że marszałek Piłsudski, który chciał utworzenia federacyjnego państwa polsko-ukraińskiego, nie widział w jego granicach Wielkopolski. Warto tu przytoczyć tekst z "kroniki XX wieku", str. 244: "Paradoksem było, że powstanie - czyn spontaniczny - nie mieściło się w planach ani Naczelnej Rady Ludowej, ani J. Piłsudskiego. Naczelnik uważał bowiem, że wyznaczenie polskiej granicy zachodniej będzie w 90% leżało w gestii Ententy i że tak będzie lepiej dla przyszłych stosunków z Rzeszą."

Polskie krucjaty
    Polacy, krótko po przyjęciu chrześcijaństwa, sami zaczęli 'nawracać' pogan.

Szwadrony Śmierci - Polskie SS?
    Jakiś czas temu wpadło mi w ręce zdjęcie żołnierza w polskim mundurze, na którym pod orzełkiem widnieje trupia czaszka. Zainteresowany i zdumiony postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Ten tekst zawiera rezultaty moich poszukiwań.

Pośmiertnie nawróceni
    Dosyć powszechny jest pogląd, iż nawet najbardziej zaprzysięgli bezbożnicy nawracają się w obliczu śmierci. Jego źródeł można dopatrywać się w tym, że wielu wolnomyślicieli i zatwardziałych ateistów miało wyjątkowego pecha.

Tajemniczy trójkąt
    Któż nie słyszał o Trójkącie Bermudzkim? W tym tekście opisuję kilka najbardziej znanych wydarzeń, które miały miejsce w jego obrębie.

Templariusze - zakon potępiony
    Znowu nawiązanie do artykułu, a raczej cyklu, który ukazał się w numerach 19 i 20 "Histamaga", poświęconego procesowi Templariuszy.

Wojna której nie było
    Rozdział 30. książki Wiktora Suworowa pt. "Lodołamacz"