SZWADRONY ŚMIERCI - POLSKIE SS?

    szedłem jakiś czas temu w posiadanie ciekawego zdjęcia (skan powyżej), przedstawiającego polskiego żołnierza w mundurze z okresu międzywojennego. Zastanawia kilka szczegółów. Otóż mundur jest koloru czarnego, a przynajmniej ciemnoszarego. Drugą sprawą jest trupia czaszka z piszczelami, umieszczona na czapce, tuż pod orłem. Chyba każdemu przyjdzie na myśl formacja wojskowa III Rzeszy, nosząca na czapkach bardzo podobny emblemat. Tyle, że zdjęcie, w którego jestem posiadaniu (autentyczne!) pochodzi z 1920 roku.
    Z moich dotychczasowych ustaleń wynika, że mundury takie nosiła polska formacja wojskowa, zwana Huzarami Śmierci, prawdopodobnie należąca do Legionów Piłsudskiego. Formacja ta, nie bez powodu ciesząca się złą sławą, zarówno wśród wrogów jak i swoich, brała udział w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku. Huzarzy Śmierci dokonywali licznych mordów na jeńcach sowieckich i ukraińskich (prawdopodobnie to oni wymordowali wziętą do niewoli konnicę Budionnego). Biorąc pod uwagę ówczesne realia i wydarzenia, które miały miejsce, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i polskiej czy ukraińskiej, nie jest to jednak niczym szczególnym. Zastanawia natomiast brak jakiejkolwiek informacji na temat Huzarów Śmierci w najpoważniejszych nawet opracowaniach tamtego okresu. Kilku profesorów, zapytanych przeze mnie o tę formację, twierdziło, że nigdy o niej nie słyszeli. Jeszcze większe zdumienie okazywali na widok zdjęcia.
    Wobec trwającego od pewnego czasu "odkłamywania" historii, zastanawiam się, czy starych kłamstw nie zastępują przypadkiem nowe. Piłsudski, kiedyś potępiany, dziś jest ogłaszany bohaterem narodowym. Rozpamiętując krzywdy i licząc ofiary tzw. komunizmu w Polsce, nie wspomina się słowem o tym, ile osób straciło życie podczas przewrotu majowego, kiedy to Polska otarła się o wojnę domową, a który był niczym innym, jak zamachem na legalnie, demokratycznie wybraną władzę.